From OpenSim

(Redirected from Main Page/mn)
Jump to: navigation, search

OpenSimulator гэж юу вэ?

Image of the Moment:
Opensimulator Community Conference 2013
Downloads:

Windownload.png Binaries Zip (0.8.2.0)
Linuxdownload.png Binaries Tarball (0.8.2.0)
Windownload.png Source Zip (0.8.2.0)
Linuxdownload.png Source Tarball (0.8.2.0)
Download.png Diva distro (0.8.1-pf). Binary, all OSs
sha1 hashes

Other downloads may be found at either the Download page, or the OpenSim Release Repository

This Week in OpenSim Development:
December 2014 in OpenSim Dev (Mon, 16 Mar 2015 15:33:15 -0700)

November 2014 in OpenSim Dev (Thu, 29 Jan 2015 16:11:01 -0800)
October 2014 in OpenSim Dev (Fri, 16 Jan 2015 17:24:35 -0800)
September 2014 in OpenSim Dev (Thu, 08 Jan 2015 15:47:39 -0800)
August 2014 in OpenSim Dev (Tue, 06 Jan 2015 16:10:46 -0800)

OpenSimulator бол 3D програмын сервер юм。Үүнийг ашиглаад, виртуаль орчин(Виртуал Дэлхий)г үүсгэж, олон янзын хэрэглээний програм болон олон тооны протоколоор түүндээ холбогдож чадах болно. OpenSimulator -д тохирсон технологийг ашиглан, өөрийн тусгай орчинг үүсгэж чадна. - Бид бүхэн Дуудагдах модуль-аар дамжуулан барилга байгууламж дотрохи бүхий л тохиргоог өөрчилж чадахаараар, програмаа төлөвлөсөн юм. OpenSimulator нь BSD лиценз-тэйгээр нээгдэж байгаа бөгөөд, Опэн Соурс мөртлөө, ашгийн зорилготойгоор ашиглаж чадна.

Ямар ч хэцүү тохируулга хийлгүйгээр, OpenSimulator -г ашиглан Second Life™ -тэй төсөөтэй Виртуал Орчинг симулейт хийж чадна. (Хэрэглэгчийн програм нь ч хоорондоо харилцан холбогдох чадвартай). Бусад орчин, протокол, функцууд нь адон модуль оруулснаар ашиглаж чадна. Ашиглах боломжтой Модуль-н дараалал нь, дараахи Forge сайт-д байгаа.

OpenSimulator нь хэдийгээр <Альфа түвшний програм> гэгдэж байгаа боловч, олон хүмүүс үүнийг ашиглан сэтгэл хөдлөм бүтээл гаргаж байна.

Функц

OpenSimulator нь харицангуй шинэ програм боловч, хэдийнээ олон тооны хялбар функцуудыг бэлдэсэн байгаа.

 • 1 програм инстанс дотор, олон тооны <Дэлхий>-г бүтээж чадна.
 • Олон тооны хэрэглэгчийн програм болон протоколыг ашиглаж чадна - Адилхан дэлхийд адилхан цаг мөчид олон тооны протоколоор холбогдож чадна.
 • Өөрийн аватарыг, засварласан хувцас, арьс, өмссөн өмсгөлөөрөө хангалттай сайн өөрчилж чадна.
 • ODE гэх мэтийн олон янзын Engine-н дундаас сонгоод, Физик Симулейтийг бодит цаг хугацаанд хийж чадна.
 • Дэлхийд дотрох барилгын төхөөрөмжийг ашиглан, орчин дотор бүтээлээ бодит байдлаар бүтээж чадна. "What you see is what you get" (Харсан зүйл чинь, авах зүйл) юм.
 • LSL/OSSL, C#, JScript, VB.NET гэх мэтийн олон тооны програмын хэлээр, дэлхий доторхи аппликэйшныг бүтээж чадна.

OpenSimulator -г ашиглах

OpenSimulator -г анхлан ашиглахад, хамгийн хялбар арга бол, OSGrid -д акаунт нээж, Hippo Viewer эсвэл Linden Lab -н Second Life Viewer (болон бусад өөр хэрэглэгчийн програм)-г татан авч, OSGrid -д холбож чадна. Энэхүү үйлдэл нь 10 минут ч зарцуулалгүй дуусч, OpenSimulator нь юу вэ гэдгийг мэдрэч чадна гэдэгт итгэлтэй байна.

Интернэт-д олон тооны Олон нийтийн грид -д хялбархан холбогдож чадна.

Мөн, дан ганцаараа ажиллах OpenSim -г Windows, Linux, Mac -д татан авч ажиллуулаад, бүтээл бүтээн, түүнийгээ үзэж ч чадах юм.

Өөрийнхөө OpenSimulator -г ажиллуулах

Өөрийн OpenSimulator серверийг ажиллуулан, өөрийн 3D орчинг ажиллуулъя гэж бодвол, доорхи линкүүдийг үзвэл тус болно.

OpenSimulator коммюнити-д оролцох

OpenSimulator ньнээлттэй програм прожектэд, коммюнити-н гишүүдийн үнэт цаг хугацаа болон сэтгэл зүрхээ харамгуй хайрласны үндсэнд оршин байгаа билээ. Олон янзын аргаа коммюнити-д оролцох болон дэмжиж чадна:

 • IRC -д холбогдох - #opensim(Хэрэглэгч), #opensim-dev(Хөгжүүлэгч), #opensim-scripts
 • Мэйлинг лист-д холбогдох - opensim-users(Хэрэглэгч), opensim-dev(Хөгжүүлэгч).
 • Энэхүү Wiki-д бичиж、OpenSimulator -н холбогдох материалыг улам бүр сайн болгох.
 • Алдаа-г мэдээлэлж, Паччи-г нэмэж,Mantis Алдаа хөөгч -д агууллага оруулж болно.
 • Forge болон Web -нхаа нэгтээ OpenSimulator -д холбогдох прожект нээх. Forge -д олон тооны прожект бүртгэгдсэн байгаа бөгөөд, энэ нь OpenSimulator -н коммюнити-г улам бүр хөгжүүлэх гайхамшигтай арга юм.
 • OpenSimulator -д гаргах бүтээгдэхүүн хийхэд оролцох. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь Artist Home -д байгаа.
 • OpenSimulator -тэй холбоотой блог бичин,#opensim -д мэдээллэвэл, Planet OpenSim -д нэмэгдэж ч магадгүй.
 • Долоо хоног бүр зохион байгуулагддаг OpenSimulator -н Ажлын Цаг-н аль нэгэнд нь оролцох. Одоогоор хөгжүүлэлт, Wiki тэмдэглэх, тест-д холбоотой Ажлын Цагийг долоо хоног бүр зохион байгуулж байна.

UNIQ4170f3773faa2903-cleanpage-00000001-QINU

Personal tools
About This Wiki