Service Mode

From OpenSimulator

Jump to: navigation, search

Contents

Grid Vs. StandAlone

Robust.png

In het opensim domein is een regelmatig terugkerende discussie over Grid versus Standalone(in combinatie met Hypergrid). Over het algemeen is te zien dat er verschillende opvattingen heersen, over hoe een publieke virtuele wereld moet functioneren. Zo is OpenCroquet als Peer2Peer software bedoeld, en lijkt de Standalone Hypergrid mode van OpenSimulator hier ook op. Het ene hoeft het andere echter niet perse uit te sluiten. Het client-server model is zo slecht nog niet om een virtuele omgeving te schalen.

Grid

In de grid modus wordt dit gedaan door de gemeenschappelijke functies te scheiden in grid services, en alle unieke functionaliteit in losse regio services. Regio services handelen bijvoorbeeld de objecten, scripts en avatars in 1 of meer regio's binnen die service af. Andere regio services kunnen hun eilanden in de buurt zetten. Wanneer de gebruiker over de grens tussen twee regio services loopt, zal de regio service de gebruiker doorgeven. Op die manier is een groot gedeelte van de resources te verspreiden, door nieuwe regio services aan te maken op bijvoorbeeld een andere fysieke of virtuele server.

StandAlone

In standalone mode zijn alle services aanwezig, maar niet van elkaar te scheiden. De vrijwel naadloze overgang tussen verschillende regio-services is dan niet mogelijk, omdat standalone servers hun gebruikers niet met elkaar delen, en niet van elkaars aanwezigheid op de hoogte zijn. Deze modus is gemakkelijker te configureren, en is voor veel toepassingen goed geschikt. Het wordt echter lastig, wanneer men een virtuele omgeving wil gaan schalen. Hoe houdt men overzicht op gebruikers, wanneer die in iedere database van een standalone moeten voorkomen en hetzelfde moeten zijn? Hypergrid is een gedeeltelijke oplossing voor dit probleem.

HyperGrid

TopoC.jpg

Dit is geen verhandeling over hoe hypergrid werkt, dat kunt u vinden op de HyperGrid pagina. Het belangrijkste om te weten over hypergrid is dat het teleports mogelijk maakt tussen regio services, waarvan het teleport doel niet standaard op de hoogte is van de gebruiker met bijbehorende inventory die gaat teleporten. Een hypergrid compatible regio service zal bij een aanvraag voor een teleport van een onbekende gebruiker, die informatie vanaf de plek halen waar die gebruiker zich geregistreerd heeft. Normaal wordt die informatie geverifieerd door de lokale user service. In combinatie met een standalone mode, kan dit gezien worden als een p2p verbinding. Deze combinatie lost een deel van het transport probleem op, maar hypergrid is echter nog niet helemaal stabiel.

Binnen een organisatie met een groot aantal gebruikers zal men enige vorm van permissies willen kunnen toewijzen. De combinatie grid en hypergrid is hierbij de meest voor de hand liggende oplossing. Regio services zonder hypergrid zijn daarmee de 'beveiligde' gebieden binnen de virtuele omgeving, waar niet geautoriseerde gebruikers van buiten geen toegang hebben. Hypergrid gebieden zijn de publiek toegankelijke delen van de virtuele omgeving, zoals te zien in de bijbehorende afbeelding.

ROBUST

ROBUST is een slimme container van gerefactorede grid services, die gemakkelijker te controleren zullen zijn. Zoals uit het diagram blijkt, kunnen zowel de asset service en de inventory service nu via 1 poort, in plaats van 2 poorten worden aangesproken. Binnenkort zullen alle services in deze nieuwe container beschikbaar zijn, waardoor er minder poorten open hoeven te staan om de services te benaderen.

Personal tools
General
About This Wiki