From OpenSimulator

Revision as of 17:10, 17 March 2013 by Nabarja (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

OpenSimulator гэж юу вэ?

Image of past Moment:
Opensimulator Community Conference 2013
Downloads:

Windownload.png Binaries Zip (0.9.1.1)
Linuxdownload.png Binaries Tarball (0.9.1.1)
Windownload.png Source Zip (0.9.1.1)
Linuxdownload.png Source Tarball (0.9.1.1)
Download.png Diva distro (0.9.1.1). Binary, all OSs

sha1 hashes

Other downloads may be found at either the Download page, or the OpenSim Release Repository

OpenSimulator бол 3D програмын сервер юм。Үүнийг ашиглаад, виртуаль орчин(Виртуал Дэлхий)г үүсгэж, олон янзын хэрэглээний програм болон олон тооны протоколоор түүндээ холбогдож чадах болно. OpenSimulator -д тохирсон технологийг ашиглан, өөрийн тусгай орчинг үүсгэж чадна. - Бид бүхэн Дуудагдах модуль-аар дамжуулан барилга байгууламж дотрохи бүхий л тохиргоог өөрчилж чадахаараар, програмаа төлөвлөсөн юм. OpenSimulator нь BSD лиценз-тэйгээр нээгдэж байгаа бөгөөд, Опэн Соурс мөртлөө, ашгийн зорилготойгоор ашиглаж чадна.

Ямар ч хэцүү тохируулга хийлгүйгээр, OpenSimulator -г ашиглан Second Life™ -тэй төсөөтэй Виртуал Орчинг симулейт хийж чадна. (Хэрэглэгчийн програм нь ч хоорондоо харилцан холбогдох чадвартай). Бусад орчин, протокол, функцууд нь адон модуль оруулснаар ашиглаж чадна. Ашиглах боломжтой Модуль-н дараалал нь, дараахи Forge сайт-д байгаа.

OpenSimulator нь хэдийгээр <Альфа түвшний програм> гэгдэж байгаа боловч, олон хүмүүс үүнийг ашиглан сэтгэл хөдлөм бүтээл гаргаж байна.

Функц

OpenSimulator нь харицангуй шинэ програм боловч, хэдийнээ олон тооны хялбар функцуудыг бэлдэсэн байгаа.

 • 1 програм инстанс дотор, олон тооны <Дэлхий>-г бүтээж чадна.
 • Олон тооны хэрэглэгчийн програм болон протоколыг ашиглаж чадна - Адилхан дэлхийд адилхан цаг мөчид олон тооны протоколоор холбогдож чадна.
 • Өөрийн аватарыг, засварласан хувцас, арьс, өмссөн өмсгөлөөрөө хангалттай сайн өөрчилж чадна.
 • ODE гэх мэтийн олон янзын Engine-н дундаас сонгоод, Физик Симулейтийг бодит цаг хугацаанд хийж чадна.
 • Дэлхийд дотрох барилгын төхөөрөмжийг ашиглан, орчин дотор бүтээлээ бодит байдлаар бүтээж чадна. "What you see is what you get" (Харсан зүйл чинь, авах зүйл) юм.
 • LSL/OSSL, C#, JScript, VB.NET гэх мэтийн олон тооны програмын хэлээр, дэлхий доторхи аппликэйшныг бүтээж чадна.

OpenSimulator -г ашиглах

OpenSimulator -г анхлан ашиглахад, хамгийн хялбар арга бол, OSGrid -д акаунт нээж, Hippo Viewer эсвэл Linden Lab -н Second Life Viewer (болон бусад өөр хэрэглэгчийн програм)-г татан авч, OSGrid -д холбож чадна. Энэхүү үйлдэл нь 10 минут ч зарцуулалгүй дуусч, OpenSimulator нь юу вэ гэдгийг мэдрэч чадна гэдэгт итгэлтэй байна.

Интернэт-д олон тооны Олон нийтийн грид -д хялбархан холбогдож чадна.

Мөн, дан ганцаараа ажиллах OpenSim -г Windows, Linux, Mac -д татан авч ажиллуулаад, бүтээл бүтээн, түүнийгээ үзэж ч чадах юм.

Өөрийнхөө OpenSimulator -г ажиллуулах

Өөрийн OpenSimulator серверийг ажиллуулан, өөрийн 3D орчинг ажиллуулъя гэж бодвол, доорхи линкүүдийг үзвэл тус болно.

OpenSimulator коммюнити-д оролцох

OpenSimulator ньнээлттэй програм прожектэд, коммюнити-н гишүүдийн үнэт цаг хугацаа болон сэтгэл зүрхээ харамгуй хайрласны үндсэнд оршин байгаа билээ. Олон янзын аргаа коммюнити-д оролцох болон дэмжиж чадна:

 • IRC -д холбогдох - #opensim(Хэрэглэгч), #opensim-dev(Хөгжүүлэгч), #opensim-scripts
 • Мэйлинг лист-д холбогдох - opensim-users(Хэрэглэгч), opensim-dev(Хөгжүүлэгч).
 • Энэхүү Wiki-д бичиж、OpenSimulator -н холбогдох материалыг улам бүр сайн болгох.
 • Алдаа-г мэдээлэлж, Паччи-г нэмэж,Mantis Алдаа хөөгч -д агууллага оруулж болно.
 • Forge болон Web -нхаа нэгтээ OpenSimulator -д холбогдох прожект нээх. Forge -д олон тооны прожект бүртгэгдсэн байгаа бөгөөд, энэ нь OpenSimulator -н коммюнити-г улам бүр хөгжүүлэх гайхамшигтай арга юм.
 • OpenSimulator -д гаргах бүтээгдэхүүн хийхэд оролцох. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь Artist Home -д байгаа.
 • OpenSimulator -тэй холбоотой блог бичин,#opensim -д мэдээллэвэл, Planet OpenSim -д нэмэгдэж ч магадгүй.
 • Долоо хоног бүр зохион байгуулагддаг OpenSimulator -н Ажлын Цаг-н аль нэгэнд нь оролцох. Одоогоор хөгжүүлэлт, Wiki тэмдэглэх, тест-д холбоотой Ажлын Цагийг долоо хоног бүр зохион байгуулж байна.

UNIQ1df7d44e594f42ee-cleanpage-00000000-QINU

Personal tools
General
About This Wiki